Wszystkie wpisy, których autorem jest webmaster

Najpiękniejsze życzenia wielkanocne

W dniach od 12.03.2015r do 26.03.2015r odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs literacki pt. ,,Najpiękniejsze życzenia wielkanocne”. Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów klas I-VI naszej szkoły. Głównym tematem konkursu było napisanie najciekawszych życzeń wielkanocnych. Chcieliśmy zachęcić uczniów do kultywowania tradycji wielkanocnych oraz twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. Prace konkursowe mogły być wykonane indywidualnie lub grupowo. W konkursie wzięło udział 14 osób z naszej szkoły. Wszystkie prace literackie były bardzo ciekawe i interesujące. Czytaj dalej Najpiękniejsze życzenia wielkanocne

Ostatki

We wtorek 17 lutego w Zespole Szkół w Widawie na wesoło pożegnano karnawał. Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Szkoły Podstawowej zorganizował zabawę ostatkową. W zabawie udział wzięła cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami. Większość uczestników zaprezentowała na balu przepiękne stroje karnawałowe. Zespół nauczycielski nauczania zintegrowanego stanął na wysokości zadania i nie był gorszy od swoich wychowanków, prezentując się w pięknych strojach „śnieżynek”. Czytaj dalej Ostatki

Gospodarowanie odpadami – pogadanki

W dniu 26 stycznia 2015 roku uczniowie klasy trzeciej mieli przeprowadzoną pogadankę na temat gospodarowania odpadami. Zajęcia przeprowadził Wiceprezes Zarządu Spółki EKO – REGION Pan Sylwester Legiędź. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi statystykami dotyczącymi produkcji odpadów w Polsce, poznali zasady postępowania z odpadami, poznali znaczenie recyklingu jako głównego sposobu zagospodarowania odpadów. Czytaj dalej Gospodarowanie odpadami – pogadanki

Zawsze z sercem dla WOŚP

Już tradycją stało się, że uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Widawie angażują się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której tegoroczny finał miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. W tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w przygotowanie programu artystycznego, który uświetnił całą imprezę, sprzedawali ciasta oraz do późnych godzin popołudniowych zbierali pieniądze do puszek. Czytaj dalej Zawsze z sercem dla WOŚP

Jasełka

Uczniowie szkoły podstawowe i gimnazjum przygotowali inscenizację opowiadającą o narodzinach Jezusa. W czasie trwania przedstawienia w atmosferę świąt wprowadzały pięknie śpiewane przez szkolny chór kolędy i pastorałki.

Jasełka to doskonała okazja do rozstrzygnięcia konkursu na „List do Świętego Mikołaja” oraz „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”. Zwycięzców nagrodzono nagrodami, dyplomami, słodyczami i oczywiście gromkimi brawami. Czytaj dalej Jasełka

List do św. Mikołaja

W dniach od 04.12.2014r do 12.12.2014r. odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs literacki pt. ,,List do św. Mikołaja”. Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów z klas III- VI naszej szkoły. Głównym tematem konkursu była forma prośby – listu do św. Mikołaja. Chcieliśmy zachęcić uczniów do kultywowania tradycji bożonarodzeniowych oraz twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. Czytaj dalej List do św. Mikołaja