Samorząd Uczniowski

  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej:

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik:
Wiktoria  Cichecka – V
Wiktor Sobczyński – VI b
Amelia Kacperska – VI a
Opiekunowie: Pani Magdalena Bartczak,
Pani Elżbieta Herman,
Pani Urszula Skrzypek

  Samorząd Uczniowski Gimnazjum:

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik:
Jakub Kozieł – III b
Wiktoria Brożyńska – III b
Patrycja Szadkowska – III b
Opiekunowie: Pani Marzena Czerwiec
Pani Beata Tadkowska
Pan Robert Majczyk

  Samorząd Uczniowski Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik:
Opiekunowie:

Dodaj komentarz