FRAGMENTY ,,DZIADÓW” A. MICKIEWICZA

Uczniowie klasy 7 b  Zespołu Szkół w Widawie prezentowali fragmenty ,,Dziadów” A. Mickiewicza.
 W swoich prezentacjach starali się stosować didaskalia. Oto efekty ich pracy: