W HOŁDZIE TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE

Wycieczka klas czwartych Zespołu Szkół w Widawie wraz z wychowawcami pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Widawie. Złożenie kwiatów w 200 rocznicę śmierci bohatera.