DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W WIDAWSKIEJ SZKOLE

W piątek 13 października b.r. w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  W organizację tej imprezy zaangażowani byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka oraz oddziałów  gimnazjalnych.  Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki dla nauczycieli. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Widawa – Pan Michał Włodarczyk, zastępca wójta – pani Agnieszka Galuś, przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty – pan Marcin Janiak oraz przewodniczący Rady Rodziców- pan Arkadiusz Skrzypek. Przybyli również zaproszeni nauczyciele emeryci.  Przedstawiciele Samorządów Szkół złożyli życzenia i wręczyli kwiaty na ręce Dyrekcji. Na koniec uroczystości Dyrektor Renata Graczyk złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując jednocześnie za trud wkładany w wykonywaną pracę. Życzenia złożyli również  pan Wójt oraz przewodniczący Rady Rodziców. Za realizację scenariusza odpowiedzialni byli nauczyciele: p. Anna Małolepsza , p. Blandyna Ciszewska, p. Jolanta Kuśmierek i p. Beata Tadkowska. Pani dyrektor Renata Graczyk podziękowała również za wieloletnią pracę w naszej szkole pani Beacie Czapińskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.