Żegnaj szkoło…

23 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.  W tym roku grono absolwentów było znacznie mniejsze niż w ubiegłych latach, ponieważ szkołę kończyli jedynie uczniowie klas trzecich gimnazjum i klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast uczniowie klas szóstych przeszli do klasy siódmej.
Uroczystość tradycyjne rozpoczęła się od wspaniale zatańczonego przez uczniów klas trzecich poloneza.
Wręczono nagrody, listy gratulacyjne i świadectwa z biało-czerwonym paskiem.
Wiele pięknych słów i życzeń padło z ust przemawiających gości i dyrekcji szkoły. Było również wiele pięknych podziękowań dla wójta Gminy Widawa Pana Michała Włodarczyka, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i wszystkich, którzy wspierają rozwój naszej szkoły. Pani dyrektor, Renata Graczyk w swoim przemówieniu powiedziała: „Wszystko, co zdarza się raz, może już nie powtórzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci”.
Te słowa Paulo Coelho doskonale oddają sens dzisiejszego dnia. Tylko raz kończymy kolejny etap życia, który już się nie powtórzy. (…)Jednak zakończenia roku szkolnego powtarzają się i będą się powtarzać, dopóty dopóki szkoła będzie istnieć.
Tegoroczne zakończenie roku przeszło już do historii, a wspomnienia o nim możemy przywołać oglądając zdjęcia z tej uroczystości.
Nie mogło również zabraknąć najlepszych życzeń na zbliżające się wakacje, które mamy nadzieję wszyscy spędzimy bezpiecznie i radośnie.
Mamy nadzieję, że po wakacjach wszyscy wrócimy z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych wyzwań i zadań, realizacji marzeń i planów!