Ekopracownie

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

W dniu 21 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczystość oddania do użytku dwóch ekopracowni w szkole podstawowej i w gimnazjum. W uroczystości brało udział wielu gości: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Elwira Królewicz, Dyrektor Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych Eugeniusz Milczarski, ksiądz proboszcz Jarosław Leśniak, Skarbnik Gminy Pani Dorota Słowińska, pracownicy Referatu Oświaty w Widawie, radni z Widawy, dyrekcja, nauczyciele, rodzice, którzy zaangażowali się w tworzenie ekopracowni. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Widawa Jerzy Sylwester Woźniak i Dyrektor Zespołu Szkół w Widawie Pan Marek Wójcik.

W czasie części artystycznej uczniowie przybliżyli wszystkim zebranym problemy, z jakimi musi zmierzyć się nasza planeta oraz wskazali sposoby radzenia sobie z nimi. Zostały również ogłoszone wyniki dwóch konkursów: fotograficznego „Jesienne Krajobrazy” i plastycznego „Ulotka o naszej gminie”. Po części artystycznej zaproszeni goście i uczniowie udali się do nowych pracowni gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie klas. Goście obejrzeli przygotowane prezentacje, w których przedstawiono proces powstawanie nowych pracowni. Na koniec wpisywali się do księgi pamiątkowej.

Łącznie obie pracownie zostały dofinansowane na kwotę 76. 477.00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Już w wakacje rozpoczęły się intensywne prace w obu pomieszczeniach. W tym czasie wykonano nową instalację elektryczną, wodną i pomalowano ściany. W prace remontowe włączyli się licznie rodzice, którzy pomagali przy założeniu wykładziny, fototapet oraz przy skręcaniu ławek. Również uczniowie chętnie brali udział w pracach porządkowych, przesadzali kwiaty, jak również składali nowe meble.

Obie pracownie wzbogaciły się o liczne pomoce dydaktyczne: mikroskopy, lornetki, lupy, aparaty fotograficzne, walizki ekobadacza, zestawy do badania gleby, filmy edukacyjne, plansze dydaktyczne, przewodniki i wiele innych. W każdej z klas zamontowano tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym, co pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych programów edukacyjnych z biologii, chemii, czy przyrody. Lekcje mogą być bardziej atrakcyjne przez prezentację ciekawych filmów, zdjęć, planszy interaktywnych. W takich warunkach uczniom będzie pracowało się bardziej komfortowo i przyjemnie.

Opiekunem pracowni w gimnazjum jest pani Małgorzata Magdziak – Lisowska, a w szkole podstawowej pani Barbara Dobrowolska. (nauczycielki biologii i przyrody).