Za trud, za uśmiech, za serce – Dziękujemy!

Takie hasło towarzyszyło w dniu szczególnym – w Dniu Nauczyciela szkole w Widawie.
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświatowych. W tym dniu uczniowie Zespołu Szkół w Widawie w pięknie przygotowanym programie słowno – muzycznym wyrazili życzenia wszystkim osobom pracującym w szkole.

Na ręce Dyrekcji kwiaty i życzenia złożyli przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Rodziców, który życzył nauczycielom tyle radości z wykonywanej pracy ile jest dzieci w szkole, a mało smutków i trosk. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół w Widawie, Marek Wójcik złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.