Moja wymarzona ekopracownia

W Zespole Szkół w Widawie zostaną utworzone dwie ekopracownie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pracownie przejdą gruntowne remonty i zostaną do nich zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, nowe meble, lampy oświetleniowe LED oraz rośliny doniczkowe.

Koszt ekopracowni Szkoły Podstawowej wynosi 34 415,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi to 30415,00 zł. Koszt ekopracowni Gimnazjum wynosi 42062,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi to 38062,00 zł. Koordynatorem projektu jest dyrektor Zespołu Szkół w Widawie Marek Wójcik.