75 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

W dniu 26 września odbył się w naszej szkole apel dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum poświęcony 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczyście odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego w obecności pocztu sztandarowego SP i pocztu flagowego Gimnazjum, następnie przedstawiono prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów Gimnazjum. Gimnazjaliści przygotowywali apel pod kierunkiem następujących nauczycieli: Pani Blandyny Ciszewskiej, Pani Elżbiety Rybak oraz Pana Roberta Majczyka.